Somatizasyon ve ağrı bozukluğu

Somatizasyon ve ağrı bozukluğu
Okunuyor Somatizasyon ve ağrı bozukluğu

Fizikî birçok yakınmanız var lakin bu yakınmalar tıbbi bir nedenle açıklanamıyorsa bu üzere durumlar “ağrı bozukluğu”nu akla getirmektedir. Şahıslar şikayetleri nedeniyle tabibe başvururla, birçok fizikî muayene ve laboratuvar çalışması sonucunda biyolojik bir nedene bağlanamayan ağrılar ağrı bozukluğu olarak kıymetlendirilir.

Lakin bir ağrının “ağrı bozukluğu” tanısı alabilmesi için kişinin günlük hayatını etkileyecek şiddette olması gereklidir. İş ömrünü ya da günlük aktiviteleriniz bu yakınmalar nedeniyle sekteye uğramaya başladığında ağrı bozukluğundan kelam etmek mümkündür.

Somatik semptom bozukluğunun oluşumuna katkıda bulunabilecek birçok faktör vardır. Bastırılmış hisler, gerilim ya da travmatik bir olay semptomların gelişmesinde öncülük edebilir. Ailede somatik semptom bozukluğu hikayesi olanlarda ve bayan populasyonunda somatizasyonu daha çok gözlemlemekteyiz.

Yapılan çalışmalarda toplumun %80 inin bir ay içerisinde bir yada birden fazla nedende tabibe başvurduğunu görülmektedir. Bu hastaların %31inin belirtileri tıbben açıklanamayan belirtiler olduğu tespit edilmiştir. Biyolojik bir nedenle açıklanamayan yakınmalara sahip bireyler çoklukla sıhhatlerinden hayli tasa duyarlar zira semptomlarına neyin sebep olduğunu bilmezler. Bu ağrılar ekseriyetle yaşanılan travmatik olay ve gerilimle temaslıdır. Ancak her vakit ağrı olarak da karşımıza çıkmak zorunda değildirler. Bu semptomlar karıncalanma , mide bulantısı, kronik yorgunluk, fibromyalji, irritabl barsak sendromu, güçsüzlük, titreme biçiminde de gözlemlenebilir. Bu noktada somatizasyondan bahsederiz. Somatizasyon, rahatsız edici hislerin, daha tahammül edilebilir fizikî semptomlara dönüştürülmesidir. Hatta makul bir kas kümesindeki motor işlev kaybını içerebilir. Hasta bir uzvun felci yahut bedenin tüm bir tarafında felç ile gelebilir. Bu bireyler için unutulmaması gereken bir nokta ise belirtilerin şuur dışı makanizmalardan ötürü ortaya çıktığı ve hakikaten hasta tarafından deneyimlendiğidir. Yani burada duygusal disforiyi bedensel olarak sözden bahsediyoruz.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın