Petrolde piyasası yönetmeliğinde değişiklik

Petrolde piyasası yönetmeliğinde değişiklik
Okunuyor Petrolde piyasası yönetmeliğinde değişiklik

blank

Güç Piyasası Düzenleme Kurumu’nun “Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Müracaat sahibinin vadesi geçmiş borcu bulunup bulunmadığına ait bilgiler kurum tarafından Gelir Yönetimi Başkanlığı ile Toplumsal Güvenlik Kurumu’ndan temin edilecek. Borç bilgilerine ait itirazlar borcun kapsamına nazaran Toplumsal Güvenlik Kurumu’na yahut Gelir Yönetimi Başkanlığı’na yapılabilecek ve bu hususta müracaat sahibi tarafından kuruma yapılan itirazlar yahut sunulan bilgi ve evraklar incelemeye alınmayacak.

Borç bilgilerinin teminine ait tarz ve temeller kurum ile Toplumsal Güvenlik Kurumu ve Gelir Yönetimi Başkanlığı ortasında gerçekleştirilen bilgi paylaşımı protokolleriyle belirlenecek.

Dağıtıcı lisansı sahiplerinin, lisans alınmasını takip eden ikinci takvim yılında taban 20 bin ton, üçüncü yıl 30 bin, dördüncü yıl 40 bin ve beşinci yıldan itibaren ise 60 bin ton beyaz eser satışı yapması mecburî olacak.

Minimum satış yükümlülüğünü yerine getirmeyen dağıtıcı lisans sahibinin lisansı sona erdirilecek.

Taban satış yükümlülüğünün yüzde 10 yahut daha az sapmayla yerine getirilememesi durumunda ise lisans sona erdirilmeksizin izlemeye alınacak. Bir sonraki takvim yılında minimum satış yükümlülüğünün yerine getirilememesi durumunda ilgili lisans tekrar sona erdirilecek.

Minimum satış yükümlülüğünün değerlendirilmesinde, dağıtıcıların kendi ortalarında yaptıkları akaryakıt ticareti ve öbür mevzuat kapsamında yapılan akaryakıt ihracatına ait ölçüler dikkate alınmayacak.

Geçmiş periyotlara ait gelir hissesi borcu olanların lisans alma, tadil ve müddet uzatımı müracaatları ile ulusal marker temin talepleri kelam konusu borcun, kurumca yapılacak bildirimden itibaren 10 iş günü içerisinde ödenmemesi halinde yapılmamış sayılacak.

EPDK’nin yeniden Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Kontrollerle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Yol ve Temeller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’ne nazaran, aldatıcı evrak düzenleme yahut bu dokümanları kullanma, dokümanların asıl yahut suretlerini büsbütün yahut kısmen düzmece olarak düzenleme yahut bu dokümanları kullanma kabahatlerinin işlenmesi ve cumhuriyet başsavcılığı ile kuruma da bildirilmesi halinde, kurum tarafından rafineri hariç her türlü tesiste lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar yahut mahkeme kararı katılaşıncaya kadar süreksiz olarak durdurulacak.

Yönetmelik, yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın