Mahallenin cürüm oranına tesiri

Mahallenin cürüm oranına tesiri
Okunuyor Mahallenin cürüm oranına tesiri

126538 1118441678

126538 1118441678

Kabahatin ahlaki tabiatı, insan hareketlerinin özgür iradesinden kaynaklanmaktadır. Kabahatin kökeninin olumsuz dış sosyo-ekonomik şartlar ve yaşanılan durum tarafından yaratılan kimliğin psikofizyolojisinin özelliklerinden biridir. Psikanaliz kabahati iki seviyede açıklar: biri hatalının ömür bahtından, oburu toplumsal yapılardan gelir. Örnek olarak, büyüyen bir kent ve olağanın üzerinde bir nüfusa sahip yoksul bir nüfusla çevrili olan Chicago Okulu, Amerikan toplumundaki kabahat nedenlerinin öncelikle bir bölgede, kentteki gecekondularda; sapkın kültürel normları ve bedelleri öğrenen beşerler tarafından işlendiğine inanıyordu. Chicago Okulu’ndaki kriminologlar, kabahati, fakirlerin jenerasyondan nesile aktarıldığını, klasik pahalarını kaybettiği ve kabahatle ilgili pahaları nedeniyle toplumsal etraflarını suça sürüklediği gerçeğiyle ilgili toplumsal bir sorun olarak gördüler.

Cezai davranışa (suça) neden olan ve etkileyen birtakım faktörlerin yanı sıra caydırıcı ve önleyici olanlar da vardır. Bu durumda, ruhsal bir ilgi alanı olarak, hata kavramı, insan tabiatının toplumsal istikametleri ile kapsamlı bir halde tartışılmaktadır. Cürümlünün yetiştirme usulü, kabahatten evvel aldığı eğitim, kültürel geçmişi, her türlü gelişimsel bozukluk ve mevcut psikiyatrik bozukluklar suçluluğa katkıda bulunabilir.

Mahalle ikiye ayrılır; bu yüksek ekonomik düzey ve düşük ekonomik düzeydir. Yüksek ekonomik düzeyde yaşayan kişinin düşük cürüm oranı olmasına karşın, düşük ekonomik düzeyde yaşayan kişinin yüksek hata oranına sahip olmasıdır. Beşerler, hatayla dayatılan mahalle ortamında bir değişiklik elde edemediklerinde kendileri ve etrafları ile ilgili kimi problemler yaşayabilirler. Hapishanede yaşamak üzere bir ceza almak bir cürümle ortaya çıkabilir. Bu ceza, bir kişinin hata işlemesini engelleyebilir. Olağan ekonomik seviyede bir mahalle, kişinin toplumun olağan bir üyesi olmada kıymetli bir rol oynar. Toplumdaki olağan yahut yüksek ekonomik statü, ferdî düşük kabahat oranını getirir. Maslow’un gereksinim hiyerarşisinin ikinci düzeyine yükselirken, teknik özellikler biraz daha karmaşık hale gelmeye başlıyor. Bu noktada, güvenlik ve güvenlik muhtaçlıkları birincil hale gelir. Beşerler ömürlerinde denetim ve tertip isterler, bu nedenle bu basamakta güvenlik ve güvenlik gereksinimi temel olarak davranışlara yol açar.

Güvenliğin yüksek olması için, bireyin kendini dünyada inançta hissetmesi, kendini gereğince güçlü olarak algılaması gerekir. Hata oranının yüksek olmasına neden olan en önemli faktörler; fizikî, duygusal, cinsel istismar, ihmal ve inançsız hayat şartlarıdır.

Mahalle ve Hata Oranı Ortasındaki İlgiler

Tüm araştırmalara baktığımızda mahallenin ekonomik seviyesi ile kabahat oranı ortasında negatif bir ilgi olduğu söylenebilir. Kimi bireylerin bildirdiği üzere, mahallenin ekonomik düzeyi azaldıkça, orada yaşayan bireyler için kabahat oranı artar, mahallenin ekonomik düzeyi arttıkça, hata oranı da azalır. Yani, şayet beşerler düşük ekonomik topluluklarda yaşıyorsa, bu insanların kabahat oranını artıracak ve istenmeyen davranışlara neden olacaktır.

Mahallenin ekonomik seviyesi ve hata oranı günümüzde bilhassa halk ortasında hayli tartışılan değerli bir bahistir. Türkiye’de iktisat seviyesi ile insanların cürüm oranı ortasında olumsuz bir bağ var. Mahallenin ekonomik düzeyinin hata oranları açısından erkeklerin bayanlardan daha yüksek hata oranlarına sahip olduğunu olmasına neden olmaktadır. Özcesi, erkekler düşük ekonomik düzeye sahip bir mahallede yaşadıklarında bayanlara nazaran daha fazla hata işlemeye yatkın oluyorlar.

Unutmayalım ki psikoterapi, eğitimli bir akıl sıhhati uzmanı tarafından sağlanan terapötik tedavidir. Psikoterapi fikirleri, hisleri ve davranışları araştırır ve bireyin refahını güzelleştirmeye çalışır. Şayet terapi seansı planlamak ve hayatınızı olumlu bir istikamette dönüştürmek isterseniz bizimle bağlantıya geçebilirsiniz.

Sevgiler

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler biricerik.com takipciodasi.com Dostca.net deneme bonusu Mevsim.org sohbet Sohbet zbahis zbahis zbahis zbahis zbahis