ILO ve EBRD, bayan istihdamını artırmak için rapor hazırladı

ILO ve EBRD, bayan istihdamını artırmak için rapor hazırladı
Okunuyor ILO ve EBRD, bayan istihdamını artırmak için rapor hazırladı

m R6iJVp6kKHr0hskOTwFg

Milletlerarası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından, bayanların üzerindeki erken çocukluk bakım yükünün azaltılarak, bayan istihdamını artırmak gayesiyle, “Kurumlar ortası İş Birlikleri ile Bayan İstihdamını Desteklemek: Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitimi Uygulamaları” (EÇBE) Raporu” hazırlandı.

ILO Türkiye Ofisi’nden yapılan açıklamaya nazaran, ILO Türkiye Ofisi tarafından İsveç mali katkısı ile yürütülen, “Kadınlar için Daha Çok ve Daha Güzel İşler” Programı kapsamında hazırlanan rapor için, kamu kurumlarının, personel ve patron örgütlerinin, lokal idarelerin, özel dalın, sivil toplum örgütlerinin katkı ve görüşleri alındı.

Ayrıyeten, EÇBE hizmetlerini düzenleyen yasal çerçeve, siyaset, bu hizmetlerin sağlanmasındaki aktörlerin rolleri ile Türkiye ve dünyadan düzgün örnekler incelendi.

Raporda, çocuk bakım yükümlülüğü çoğunlukla üzerlerinde olan bayanların, çocuk sahibi olduktan sonra bakım sorumlulukları nedeniyle iş gücü piyasasının dışına çıktıklarına yahut kayıt dışı çalışma biçimlerine yöneldiklerine dikkat çekildi.

Çocuk bakım hizmetlerinin kurumsallaştırılarak yaygınlaştırılmasının, bayanların farklı dallarda, daha kaliteli, garantili, beşere yakışır işlerde çalışabilmesine katkıda bulunacağı vurgulanan raporda, bakım hizmetlerinin erişilebilir ve kaliteli olmasının, bayanların üzerindeki bakım yükünü azaltarak, bayanların iş gücüne daha fazla iştirakini sağlayacağı, bu durumun toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına da katkıda bulunacağı belirtildi.

ÖNERİLEN UYGULAMALAR

OSB’lerin, çocuk bakım hizmetinin sağlanmasında patronlar ortasındaki iş birliklerinin kurulabileceği en uygun yerlerden birisi olarak gösterildiği “OSB Uygulaması”na nazaran, patronlar, kendi ortalarında işbirliği yaparak, masrafları ve sorumlulukları kendi ortalarında paylaşarak, zati var olan bir yer ve işbirliği üzerinden, öteki bir tertibin yapılmasına gerek kalmadan EÇBE merkezi açabilecek.

OSB’de bu prosedürle açılacak çocuk bakım merkezleri sayesinde, bilhassa bayan çalışanların çocuk bakımı nedeniyle işe orta vermeleri, işten ayrılmaları ya da devamsızlık yapmaları üzere işletme açısından olumsuz sonuçların azaltılması sağlanacak.

Çocuklarının inançlı ve sağlıklı bir EÇBE hizmeti aldığını bilen çalışanların da motivasyonu artacak ve iş gücü verimliliği de olumlu tarafta etkilenecek.

“Belediye Uygulaması” ise mahallî gereksinimlere yanıt verecek. Bu uygulamada, çocuk bakım hizmeti sağlamada patronlarla belediyeler ortasında yapılacak bir işbirliği ile EÇBE merkezlerinin açılması sağlanacak.

Patronların kendi bünyelerinde EÇBE merkezi açma sorumluluğunu üstlenmek istememeleri yahut iş yerinin EÇBE merkezi açma şartlarına uygun hale getirilememesi durumunda patronlar, belediye ile işbirliği yapıp, EÇBE merkezi açma maliyetinin ya da bu hizmetlerin fiyatlarının bir kısmını yahut tamamını üstlenebilecek.

“Sendika Uygulaması”nda ise sendikalar çocuk bakım hizmetlerinin sağlanmasına direkt yahut dolaylı katkıda bulunabilecek.

Bu kapsamda, sendikalar direkt kendileri EÇBE merkezi açıp işletebileceği üzere maliyetleri paylaşmak yoluyla patronla işbirliği yaparak ya da toplu iş mukavelelerine çocuk bakım hizmetlerinin sağlanmasına ait hususların eklenmesini destekleyip, bu sürece katkı sağlayabilecek.

Prof. Dr. Saniye Dedeoğlu, Dr. Aslı Şahankaya Adar ve Yasemin Sırali tarafından kaleme alınan raporda, çocukluk bakım hizmetlerinin sağlanması ve münasebetiyle bayanın istihdamının, beşere yakışır iş şartlarında artması için çok paydaşlı bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğine de işaret edildi. Raporda, kamu, özel bölüm, belediyeler, personel ve patron örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının bu süreçte işbirliği yapmasının ehemmiyeti vurgulandı.

Erişilebilir ve kaliteli bakım hizmetleri sağlanarak, bayanların üzerindeki bakım yükünün azaltılmasının ve kaliteli biçimde sunulacak erken çocukluk eğitim ve bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını destekleyen kapsamlı yasal ve yapısal düzenlenmeler ile yatırımların yapılmasının elzem olduğu söz edildi.

Raporda, Covid-19 periyodunda dünyada ve Türkiye’de çocuk bakım ve eğitim hizmetlerine yönelik uygulama ve tedbirlere de yer verildi.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın