Haczedilen malların internetten satışına düzenleme

Haczedilen malların internetten satışına düzenleme
Okunuyor Haczedilen malların internetten satışına düzenleme

blank

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığı’nın, Tahsilat Genel Bildirisi Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirimi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Daha evvel “7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Yolu Hakkında Kanun ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Yolu Hakkında Kanun”un menkul ve gayrimenkul mal satışlarına yönelik kararlarında değişiklik yapılarak haczedilen malların elektronik ortamda da satışının sağlanmasına imkan getirilmişti.

Elektronik satış metoduyla satıştan daha çok kişinin haberdar olması, açık artırmaya iştirakin en üst seviyeye çıkarılması, alıcıların satış mahalline gelmeksizin elektronik ortamda teklif vermesi, malın gerçek pahasında satılması ve satışın kısa müddette sonuçlandırılması emeli doğrultusunda yayımlanan bildiri değişikliğiyle elektronik ortamda yapılacak satışlara ait yordam ve asıllar belirlendi.

Kelam konusu düzenleme, elektronik sistemlerin kurulmasıyla hayata geçirilecek.

Ayrıyeten gayrimenkul satış komitelerinin kimlerden oluşacağı ve çalışma yordamları bildiride ayrıntılı açıklanırken satışa çıkarılacak gayrimenkulün bedelinin 2,5 milyon lirayı geçmesi halinde satış ilanının Ankara, İstanbul ve İzmir’de yayın yapan gazetelerin birinde de yapılması gerektiği düzenlendi.

Ayrıyeten ister elektronik ister fiziki ortamda yapılsın menkul malların satışına iştirak edeceklerden menkul mala biçilen kıymetin yüzde 5’i nispetinde paranın teminat olarak alınması kuralı getirilmişti. Bu kapsamda, Bakanlığa verilen yetki çerçevesinde yapılan düzenlemeye nazaran, satışa çıkarılan menkul malın kıymeti 10 bin lirayı geçmiyorsa iştirakçiler teminat vermeyecek, malın pahası 10 bin liranın üzerinde ise teminat verilmesi gerekecek ve teminat olarak para yahut teminat mektubu alınacak.

Öte yandan bildiride çeşitli bahislerde düzenlemeler de yer alıyor. Maden Kanunu’nda yapılan değişiklikler dikkate alınarak maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, müddetlerinin uzatılması, evre ve intikalleri ile etrafla ahenk bedeli iadelerine ait müracaatlarda, 6183 sayılı Kanunun 22/A unsuru kapsamında ilgililerden vadesi geçmiş borcun bulunmaması koşuluna açıklık getirildi.

Gelir Yönetimi Başkanlığı’na, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir evrak talebinin ve bu evrakın ilgiliye yahut ödemeyi/işlemi gerçekleştirecek kurum yahut kuruluşa gönderilmesinin elektronik ortamda yapılması konusunda mecburilik getirmeye yetki verildi.

Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir evrak aramadan ödeme yahut süreç yapanlara uygulanacak idari para cezası meblağları da yıllar prestijiyle açıklandı.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın