Elektrik Piyasası Kapasite Düzeneği Yönetmeliği’nde değişiklik

Elektrik Piyasası Kapasite Düzeneği Yönetmeliği’nde değişiklik
Okunuyor Elektrik Piyasası Kapasite Düzeneği Yönetmeliği’nde değişiklik

h9l7U9zrh0mAm3RcwTvkpg

EPDK’nin mevzuya ait yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, bir evvelki yönetmelikte, lisansında yer alan, “mevcut ve işletmede olan, süreksiz kabul tarihi en eski ünitesinin süreksiz kabul tarihinden başlayarak hesaplanan santral yaşı 13 yıldan büyük yerli kaynaklara dayalı olmayan santraller kapasite düzeneğinde yer alamayacak” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Değişiklikle, “verimlilik performans testine ait tevsik edici dokümanda yahut Bakanlığa başvurularak tekrarlanan verimlilik performans testi sonuçlarında verimlilik oranı yüzde 50’nin altında olduğu belirlenen, yerli kaynaklara dayalı olmayan santraller sistemden faydalanamayacak.

Müracaatların alındığı son tarihten geriye gerçek 12 aylık devirde yüklü ortalama kapasite kullanım oranı yerli kaynaklara dayalı olanlarda yüzde 10’un, başkalarında yüzde 15’in altında olan santrallere ilgili periyot için rastgele bir kapasite ödemesi yapılmayacak.

İthal kömür yahut doğalgaz yakıtlı santrallerde, bir fatura periyodu içerisinde yerli kömür yahut yerli doğalgaz kullanılarak elektrik üretimi yapılması halinde, yerli kömür yahut yerli doğalgaz kullanılarak yapılan üretim ölçüsü oranında kapasite ödemesi yapılacak.

Kelam konusu ödeme hesaplamalarında kullanılmak üzere, olması halinde EÜAŞ ile güç alış muahedesi yapmış olan santrallerin yerli kömür kullanarak yaptıkları üretim ölçüsü oranı, ilgili mutabakatın geçerli olduğu sürece EÜAŞ tarafından, santrallerin yerli doğalgaz kullanarak yaptıkları üretim ölçüsü oranı ise ilgili hukuksal şahıslar tarafından kuruma bildirilen elektronik bildirim sistemi aracılığıyla yahut BOTAŞ tarafından TEİAŞ’a bildirilecek.

Böylelikle EÜAŞ ile güç alış mutabakatı yapmamış olan santrallerin yerli kömür kullanarak yaptıkları üretim ölçüsü oranı ise TEİAŞ tarafından belirlenecek.

Öte yandan, Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Güç Kaynak Garanti Evrakı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de yayımlandı.

Buna nazaran, EPDK’nin tüketicilerin kullandığı elektriğin yenilenebilir güç kaynaklarından üretildiğini garanti eden Yenilenebilir Güç Kaynak Garanti (YEK-G) sistemine ait yöntem ve temellerin belirlendiği yönetmelik de yer alan ilgili mevzuata, “kanun” ibaresinden sonra gelmek üzere “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Cumhurbaşkanı kararı” ibaresi de eklendi.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın