Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu! İşte size bilgi!

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu! İşte size bilgi!
Okunuyor Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu! İşte size bilgi!

Bilhassa okul öncesi devirdeki ve okul çağlarındaki çocuklarda besbelli hale gelen Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) kişinin davranışlarını denetim etmesini ve muhakkak bir mevzu üzerinde odaklanmasını zorlaştıran psikiyatrik bir bozukluktur. Çoklukla çok hareketlilik, dikkat ve konsantrasyon bozukluğu, dürtüsellik formunda açığa çıkar. Çocuklarda daha sık gözlenmekle birlikte yaş ilerledikçe genelde belirtilerini kaybeder. Çocukluk çağında DEHB erkeklerde daha fazla görülür. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu başka birer teşhis olmakla birlikte birtakım çocuklarda iki bozukluk tıpkı anda da gözlemlenebilmektedir. Çocuklukta başlayan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ömür uzunluğu ömür kalitesini etkileyebilecek bir sorundur ve kesinlikle tedavi edilmesi gerekmektedir.

Dikkat eksikliği belirtilerine; verilen talimatları takip edememe, ayrıntılara dikkat etmeme, dikkati sürdürmede ıstırap yaşama, günlük işleri unutma, tertip yaparken sorun yaşama, uzun mühlet zihinsel efor gerektiren işleri yapmakta zorlanma, misyon ve sorumlulukları erteleme, bir işi bitirmeden başkasına atlamak ve bunu sıkça tekrarlamak, değersiz dış etkenlerden çarçabuk etkilenip yaptığı işten kopma, unutkanlık örnek verilebilir.

Hiperaktivite ise çok hareketlilik olarak gözlemlenebilir. Öteki birtakım belirtileri ise oturduğu yerde duramama, çok konuşma, sessizce bir şeyle meşgul olmada badire yaşama, yerli yersiz vakitlerde koşma, zıplama, tırmanma, olay yahut konuşmalara müdahale edip yarıda kesme olabilir. Tabi ki bu belirtiler sırf bize yardımcı olan ipuçlarıdır. Kendi kendinize çocuğunuza dikkatsiz yahut hiperaktif teşhisi koymak katiyetle yanlıştır. Şayet üstteki belirtilerden birkaçını tekrarlı olarak çocuğunuzda gözlemliyorsanız bir uzmana başvurup yardım alabilirsiniz.

DEHB, anne-babaların yahut öğretmenlerin tavrından kaynaklı bir rahatsızlık değildir, DEHB genetik kökenli nörobiyolojik bir hastalıktır. DEHB, beyin anatomisi ve işlevlerinde bozukluklardan ötürü karşımıza çıkabilmektedir. Birebir vakitte anne ve babada bu tanıyı alan varsa tekrar çocukta da olma ihtimali yüksektir. Prematüre doğum, önemli baş travmaları da dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna sebep olabilmektedir. Bu sebeple çocuğun neden dikkat eksikliği ve/veya hiperaktivite bozukluğu olduğunu anlamak için çeşitli nörolojik ve nöropsikolojik testler uygulanmaktadır. Uzman bir doktora danışarak onun yönlendirmesiyle gerekli testlerin yapılmasını sağlanabilir. Bu testler sayesinde dikkat eksikliğinin ve/veya hiperaktivite bozukluğunun neden olduğu, tedavi için nasıl bir süreç izlenmesi gerektiği anlaşılır. Dikkat eksikliği bozukluğu tanısı alan kişinin tedavisi, kişinin yaşı, cinsiyeti, var olan öteki hastalıkları ve bulguları doğrultusunda düzenlenir. Şayet gerekliyse ilaç tedavisine başlanır. İlaç tedavisine eşlik edecek biçimde bilişsel davranışçı terapi, çeşitli dikkat arttırma teknikleriyle birlikte tedavi süreci başlamış olur. Tıpkı vakitte tedavi sürecindeki mental ve fizikî antrenmanlar de kıymetli bir yere sahiptir. Ailenin de bu süreç boyunca anlayışlı ve sabırlı olması gerekir. Çocuğa ‘’yaramaz’’ damgası vurulmadan evvel bu hareketlerin bir rahatsızlıktan kaynaklandığı unutulmamalıdır.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın