Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu hakkında

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu hakkında
Okunuyor Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu hakkında

“Daha karnımdayken bile rahat durmazdı, her vakit kıpır kıpırdı, düz duvarlara tırmanır.” “Kendi sınıfta aklı diğer yerde” “hiçbir kitabı bitirdiğini ya da sineması sonuna kadar izlediğini görmedim, daima eşyalarını kaybediyor.” Dikkat eksikliği hiperaktivitesi (DEHB) olan bir çocuk ebeveynlerinden sıklıkla duyduğumuz cümlelerdir bunlar.

Hiperaktivitenin baskın olduğu kümedeki çocuklar tabiri caizse motor takılmış üzeredir. Daima hareket halindedirler ve çok konuşurlar. Güçleri o kadar ağırdır ki onları izlemek bile etraftakileri yorar.

Ebeveynler ya da etraftakiler bu durumu şımarıklık olarak isimlendirebilir.

Bazen davranış sorunları, ailenin hudut koyma hüneri eksikliği, çok ekran maruziyeti ile de karıştırılabilmektedir. Belirtileri emsal bu durumları ayırmak ve uygun tedaviyi planlamak psikiyatri uzmanın işidir.

Hareketli her çocuk hiperaktif değil, okul başarısı düşük herkes de dikkat eksikliğinin önde olduğu DEHB değildir. Bu teşhis detaylı bilgi alma ve ayrıntılı müşahede, pek çok detaylı testin uygulanması sonucu konur. DEHB şiddetine nazaran ilaç kullanımına tekrar psikiyatrist karar verir.

Çocuk teşhis aldıktan sonra psikolog terapiye başlar. Birçok vakit ilaç kullanımı ve psikoterapi birlikte devam eder. Vakitle ilaç kullanım durumu gözden geçirilir.

Dehb’ye sebep olan şey beynin ön bölgesinde bulunan “frontal lob” farklılığıdır ve genetik tarafı baskın bir psiyatrik bozukluktur yani şuurlu olarak DEHB olunmaz ya da sonradan ortaya çıkmaz. Daima vardır fakat teşhis alması çoğunlukla okula başladıktan sonrayı bulur.

Psikoterapide davranışçı yaklaşım ve bilişsel davranışçı terapi yaklaşımları tesirlidir. Tedavi sürecinde aile ve öğretmen takviyesi kesinlikle gereklidir.

Bunun yanında bu çocukların bitmeyen güçlerini aktarabilecekleri bir spor koluyla meşgul olmaları çok çok fayda sağlar.

Teşhis Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olsa da bu tanıyı alan çocukların tamamı hem hiperaktif hem de dikkat sorunları yaşıyor diyemeyiz.

Hiperktivitenin önde olduğu tip, Dikkat eksikliğinin önde olduğu tip ve her ikisinin birlikte görüldüğü tip olmak üzere üçe ayrılır. Tedavi yaklaşımı da elbette çocuğun ferdi özelliklerine nazaran değişecektir.

Bazen DEHB’ ye eşlik eden öteki psikiyatrik bozukluklar olabilir. Teşhis koyan ve terapiyi sürdüren uzmanlar bunları da değerlendirecektir.

Bu çocukların erken tanınması ve tedavi edilmesi ileriki yaşantıları için ehemmiyet taşımaktadır zira bu durum sadece çocukluğa has olmayıp ömür uzunluğu devam etmektedir. Tedavi edilmeyen DEHB’lerin ergenlik devrinde sigara ve unsur kullanımlarının daha yüksek oranda olduğu görülmüştür.

Müdahale edilmeyen çocuklar ileride düşük okul başarısı, öğretmen ve okul yönetimiyle sıkıntılar hatta okuldan atılmalar, benlik saygısında düşüş, aile ile yaşanan meseleler, depresyon, husus berbata kullanımı, sigara bağımlılığı, marjinal arkadaşlıklar üzere pek çok tehlikeli duruma açıktır.

DEHB’nin tedavisi psikiyatrist, psikolog, aile ve öğretmen iş birliği ile yürütülmelidir. DEHB’li bir çocukla yaşamak zordur.

Daima “dur, koşma, dikkat et” demek ,diğer insanlardan gelen tenkitlerden hem çocuk hem aile bezmiş durumdadır.

Bu çocuklar eski periyotların avcıları iken çağdaş toplumda toplayıcıların başarılı sayılmalarıyla “zor çocuklar” olarak isimlendirilmektedir. Emin olun ki bu çocuklar da hallerinden pek mutlu değiller.

Düşünsenize daima birileri sizi uyarıyor, istemeyerek de olsa çok sık yanılgı yapıyorsunuz, herkesin sizden beklentileri çok büyük, onların istediği üzere olmak isteseniz de mümkün olmuyor bu da hem aileniz hem sizin için daima tekrarlayan bir hayal kırıklığı demek.

Ne kadar sıkıntı bir zihinsel süreç.. Bu çocukları kazanmak için aile ve öğretmenlere kimi tekliflerim var. Bunlar denenmiş ve yararı olduğu görülen uygulamalardır. Her şeyi düşünmek, planlamak sıkıntı üzere görünüyor ancak bir mühlet sonra değişimi farkettiğinizde çocuğunuzda ve ailenizdeki değişim sizi memnun edecektir.

Aileler İçin Teklifler

*çocuğunuz için ilaç kullanımı uygun görülmüşse lütfen etrafa karşı kulaklarınız tıkayın ve tabibin teklifine uyun. Bu ilaçlar bağımlılık yapmaz, çocuğunuza kalıcı ziyanlar vermez tersine var olan zeka ve kapasitesini kullanması için onu hazır hale getirir.

*psikoterapi seanslarına ehemmiyet verin ve yarıda kesmeyin. Organik bir bozukluğu tedavi etmek vakit alır.

*kendisinin istekli olduğu bir sporla kesinlikle meşgul olmasını sağlayın

*etrafta fazla aksesuar bulundurmayın, sade bir mesken ortamı tercih edin

*çocuğa bir çalışma alanı oluşturun. çalışma masası yatak odasında ise yatak sandalyenin gerisinde kalacak formda konumlandırın. Masanın üzerinde sırf ders kitabi ve gerektiği kadar kalem olsun. Ders malzemesi olmayan hiçbir şey masanın üzerinde ya da önünde olmasın

*Çalışma odasında T.V. , telefon, tablet, müzik olmasın

*Çocukların dikkat mühletleri kısadır DEHB’ lerin daha da kısadır bunu unutmayın. Yaşa nazaran değişebilir ilkokul çağı çocuk için 20 dakika ders 15 dakika orta şaklinde çalışma programı oluşturabilirsiniz ve bu müddetleri bildiren alarmlar kurun.

*Bu çocuklar ferdî olarak çalıştırıldıklarında daha yüksek randıman alırlar.

*Hareketi azalatmak için güne idmanla başlasın. Uyku müddetleri kısadır ve uyumayı reddedebilir mümkün hayli açık havada gücünü boşaltmasına imkan tanıyın.

*Hazır besinlerin ve şekerin belirtileri artırdığı bilinmektedir. Bunları tüketmemesi önerilir. vitamin bedellerinin bir tabip tarafından denetimi istenmektedir.

Çocuğun olumlu davranışları övülmeli, evvelce belirlenen bir puan toplama sistemiyle hafta sonundaki büyük mükafata (babayla sinemaya gitme, birlikte yemeğe çıkma vs çocuğun isteyeceği bir aktivite maddi bir armağandan daha faydalı olur) ulaşma uğraşı güdüleyicidir.

*Çocuğun uğraş gösterdiğinin farkındasınız fakat bazen başarısızlıklar olabilir. Muvaffakiyetlerini hatırlatıp başarma gücü olduğunu hatırlatın.

*Olumlu davranışını övüp pekiştirin, olumsuz davranışı mümkün mertebe görmezden gelin olumsuz yorumlarda bulunmayın.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın