Davranış bozuklukları

Davranış bozuklukları
Okunuyor Davranış bozuklukları

Davranış bozuklukları çocuğun ruhsal yahut bedensel sebeplerden kaynaklı oluşan iç çatışmalarının davranışa yansımasının bir sonucu olarak tanımlanabilir. Çocukların içsel çatışmalarının davranışlarına yansımalarının bir sonucudur. Çocukların gelişim süreçleri içerisinde birçok beceriyi kazanmaları beklenir lakin birtakım durumlarda bu süreçte problemler ortaya çıkabilmektedir. Hırçınlık, sonluluk, saldırganlık, inatçılık, palavra, çalma, küfür, parmak emme, tırnak yeme üzere davranışlar davranış bozukluklarına girer. Çocuk ve ergenlerde sıkça görülen bu davranış bozukluklarının temeline bakıldığında toplumsal kurallara uymayı reddetme, agresif ve düşmancıl davranış örüntülerinin tekrarlandığı görülmektedir. Erkek çocuklarda, kız çocuklarına nazaran görülme sıklığı daha fazladır.

Bir davranışın ‘’davranış bozukluğu’’ kategorisinde tanımlanması için kimi ölçütler vardır. Öncelikle çocuğun bulunduğu gelişim periyodunun özelliklerine bakılması gereklidir. Her gelişim devrinin belli özellikleri vardır. Örneğin belli bir yaşa kadar çocuğun geceleri altına ıslatması olağan sayılırken 6 yaşında bir çocuğun hala bunu devamlı olarak yapıyor olması bir davranış bozukluğudur. İkinci kriter davranışın yoğunluğu ve şiddetidir. . Örneğin 4-5 yaşında bir çocuk huysuzlanarak orta sıra öfkeli davranışlarda bulunuyor olabilir. Lakin bu öfkeyi ne şiddette gösterdiği ve ne sıklıkla bu türlü davrandığı kritik noktadır. Üçüncü kriter ise cinsel rol beklentileridir. Erkeklerin kızlara nazaran daha saldırgan olması beklenir. Fakat çocuklar her vakit cinsiyet rollerine nazaran davranmayabilir. Kız çocuklarda saldırgan davranışlar görülmesi olağandan sapan davranışlar olarak nitelendirilebilir.

Davranış bozukluklarının birçok farklı sebebi olabilir. Ebeveynin yetersiz ilgi ve kontrolü bu sebeplerden birincisidir. Ebeveyninden yetersiz ilgi gören bir çocuk ilgiyi üzerine çekmek için davranış bozukluklarına yönelebilir. Olumsuz ebeveyn tavrı da davranış bozukluklarına yol açabilmektedir. Ebeveyni tarafından şiddet gören yahut sevgisiz bir formda yetiştirilen çocuk öfke ve nefret hislerini pekiştirip agresif davranışlar sergilemeye başlayabilir. Genetik transfer da psikopatolojiye yatkınlık açısından bir öbür kıymetli faktördür. Bunların dışında ailede bir istismar hikayesi olması, annenin depresyon tanısı olması, ailenin sosyo-ekonomik durumunun düşük olması bilhassa 0-6 yaş periyodu çocuklarda davranış bozukluğuna yol açabilecek öteki faktörlerdir.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın