Covid-19 raporu: 2021 sonuna kadar 10 milyar doz aşı gerekiyor

Covid-19 raporu: 2021 sonuna kadar 10 milyar doz aşı gerekiyor
Okunuyor Covid-19 raporu: 2021 sonuna kadar 10 milyar doz aşı gerekiyor

blank

Dünya yeni tip corona virüs (Covid-19) ile tanışalı bir yıldan fazla vakit geçti. Akabinde, son 100 yılın en büyük global sıhhat kriziyle karşı karşıya kalındı.

Lojistik ve tedarik zinciri idaresi; aşılar, test kitleri, yardımcı gereçler, tedaviler ve şahsî kollayıcı ekipmanlar üzere ilaç ve tıbbi materyallerin kullanılabilirliğini ve dağıtımını sağlamak açısından salgının en başından beri hayati bir rol oynadı.

Bu süreçte Alman DHL, 120’den fazla ülkeye dağıtılan 200 milyon dozu aşkın onaylı aşı dağıtımını gerçekleştirdi.

DHL’in kısa müddet evvel yayınlanan “Pandemi Sürecinde Dayanıklılığı Yine Gözden Geçirmek” başlıklı raporu, bir adım geri çekilerek, kesimin, gelecekte halk sıhhati acil durumlarını yönetmeye en güzel halde hazırlanabilmesi için, Covid-19’a karşı yarıştan öğrendiklerine ışık tutuyor.

8jvv4sXPS0qzTmlAqLV tw

DHL Ticari İşler Müdürü Katja Busch, bahse ait şunları söyledi;

“Lojistik ve tedarik zinciri idaresi, pandemi idaresinde kilit rol oynuyor. Tedarik zincirlerinin çalışır durumda tutulması ve temel sıhhat gereçlerinin teslim edilmesinin sağlanması, pahalı dersler çıkarılmasına imkan tanıdı.

Aşı dağıtımının eşi görülmemiş bir süratte gerçekleştirilebilmesi için bu maksada özel yeni hizmetler sunduk. Bu salgının akut evresini muvaffakiyetle sonlandırmak için tüm kesimler, sanayiler ve uluslar birlikte çalışmalı. Güçlü paydaşlıklar kurmak ve bilgi analitiğinden yararlanmak kilit kıymete sahip olacak.

Ayrıyeten, gelecek yıllarda da istikrarlı ve donanımlı bir platform sağlayarak bir yandan mevsimsel dalgalanmalara nazaran planlama yaparken bir yandan da yüksek hasta ve aşı hacimlerine hazır vaziyette kalmamız, lojistik altyapısını ve kapasitesini muhafazamız gerekiyor.”

SALGINLA ÇABADA LOJİSTİĞİN DEĞERİ

Raporda yer alan bilgilere nazaran, dünya toplumları olarak krizi atlatmamıza yardımcı olmak üzere uygulanan siyasetlerin yanı sıra araştırma ve geliştirme alanında, üretimde ve tedarik zinciri idaresinde de kıymetli muvaffakiyetler elde edildi.

Bu muvaffakiyetlerin temeli, tarihteki öteki aşılardan beş kat daha süratli halde bir aşı geliştirilerek ve rekor müddette üretimi artırarak Covid öncesi aşı üretim kapasitelerini dört katına çıkaran araştırma ve geliştirme alanında atıldı.

Lojistik ve tedarik zinciri ile birlikte hayat kurtaran aşıları dünyanın dört bir tarafındaki hastalara ulaştırdılar. -70°C’ye kadar çıkan gibisi görülmemiş soğuk zincir muhtaçlığına karşın, lojistik dalı dağıtımı olağandan üç kat daha süratli gerçekleştirebildi. Bunun yanı sıra, halk sıhhati ve siyaset alanındaki aktörlerin tıpkı anda pek çok tarafı yönetmeye dönük aksiyonları, süratli aşı geliştirme ve konuşlandırma için elverişli bir çerçeve sağladı.

GLOBAL AŞI DAĞITIMINDA İŞBİRLİĞİ KİLİT DEĞER TAŞIYOR

Bununla birlikte, bugüne dek sırf dört ülke yüzde 50’nin üzerinde aşılama oranına ulaşabildi ve geri kalan ülke ve bölgelerin birçok, altyapı bakımından daha az gelişmiş durumda. Bu durum da dağıtımı daha güç hale getiriyor.

Aşı dağıtımını hızlandırmak için şu alanlara yönelmek gerekiyor:

– Sanayiler ve ülkeler, güçlü iştirakler ve destekleyici bir bilgi omurgası oluşturmaya özel ehemmiyet vererek iş birliğini teşvik etmeli.

– Tedarik akışlarının geliş tarafında inançlı gerçekleşebilmesi için proaktif taşıma kapasitesi idaresi ve paketleme açısından sürdürülebilir iade süreçleri gerekmektedir. Küresel Covid-19 aşı dozlarının yüzde 95’inden fazlası, yalnızca sekiz ülkede üretildiği ve aşıların dünyanın dört bir yanına teslim edilmesi gerektiği için bu durum, bilhassa kritik ehemmiyete sahip.

– Birebir vakitte; depoların stratejik pozisyonu, aşı ve yardımcı sıhhat materyalleri akışının senkronizasyonu ile aşılama noktalarının sayısı ve yerleri göz önüne alınarak mahallî şartlara nazaran tasarlanmış “son kilometre” yer dağıtım modelleri yürürlüğe koyulmalı.

– Enfeksiyon oranlarını düşük tutmak ve virüs mutasyonlarının suratını yavaşlatmak için önümüzdeki yıllarda mevsimsel dalgalanmalar hariç tutulmak üzere yılda 7-9 milyar doz aşı gerektiğinden, konseyi lojistik altyapısı ve kapasitesi bu düzeyde tutulmalı.

GELECEK PLANLAMASI NASIL OLMALI?

Geleceği planlarken etkin paydaşlıklar, genişletilmiş global ihtar sistemleri, entegre bir salgın tedbire ajandası ve gayeye yönelik Ar-Ge yatırımları ile sıhhat krizlerinin erken belirlenmesi ve önlenmesi temel olmalı.

Ayrıyeten, stratejik açıdan hazırlıklı olmak ve daha verimli müdahale müddetlerini garanti altına almak üzere virüsün yayılım alanının sonlandırılmasına ve önleyici önlemler alınmasına (örneğin dijital temas izleme ve ulusal stoklar) yönelik uğraşların genişletilmesi ve kurumsallaştırılması öneriliyor.

İlaçların (tanı ve tedavi için kullanılanlar ve aşılar) süratli bir biçimde kullanıma sunulmasını kolaylaştırmak için, hükümetler ve üreticiler, “sürekli sıcak” üretim kapasitesi, taslak araştırma, üretim ve tedarik planları kullanmalı ve tıpkı vakitte mahallî dağıtım yeteneklerini genişletmeli.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın