Birinci çeyreğe ait işsizlik sayıları açıklandı

Birinci çeyreğe ait işsizlik sayıları açıklandı
Okunuyor Birinci çeyreğe ait işsizlik sayıları açıklandı

F1fcOrqgHUCoj4jq9 v34A

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ocak-mart periyoduna ait iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna nazaran, Türkiye genelinde 15 ve daha üst yaştaki şahıslarda mevsim tesirinden arındırılmış işsiz sayısı yılın birinci çeyreğinde, bir evvelki çeyreğe nazaran 142 bin kişi artarak 4 milyon 118 bin kişi oldu.

Mevsim tesirinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 12,9 düzeyinde gerçekleşti. Bu oran bir evvelki yılın tıpkı çeyreğine nazaran ise değişmedi.

Tarım dışı işsizlik oranı, bir evvelki çeyreğe kıyasla 0,1 puan düşerek yüzde 14,8 olarak hesaplandı.

Yılın birinci çeyreğinde 15-24 yaş kümesini kapsayan genç nüfusta mevsim tesirinden arındırılmış işsizlik oranı bir evvelki çeyreğe nazaran 0,2 puanlık artışla yüzde 25,3, mevsim tesirinden arındırılmış istihdam oranı 0,9 puanlık artışla yüzde 30,6 oldu. Bu yaş kümesinde iş gücüne katılma oranı ise ocak-mart devrinde bir evvelki çeyreğe nazaran 1,3 puan artarak yüzde 41 düzeyinde gerçekleşti.

Mevsim tesirinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı yılın birinci çeyreğinde bir evvelki çeyreğe kıyasla 627 bin kişi arttı ve 27 milyon 725 bin kişiyi buldu. İstihdam oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 43,8’e ulaştı.

Mevsim tesirinden arındırılmış iş gücü birinci çeyrekte bir evvelki çeyreğe nazaran 767 bin kişi artarak 31 milyon 842 bin bireye yükseldi. İş gücüne katılma oranı da 1 puanlık artışla yüzde 50,3 oldu.

Bu devirde istihdam edilenlerin sayısı bir evvelki çeyreğe nazaran, tarım bölümünde 39 bin kişi, sanayi bölümünde 251 bin kişi, inşaat bölümünde 97 bin kişi, hizmet dalında 240 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,5’i tarım, yüzde 21,3’ü sanayi, yüzde 6,2’si inşaat, yüzde 54,9’u ise hizmet bölümünde yer aldı.

Vakte bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, yılın birinci çeyreğinde bir evvelki çeyreğe nazaran 1 puan artarak yüzde 27,8 oldu.

Vakte bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı da yüzde 22,1 olarak kaydedildi.

MEVSİM TESİRLERİNDEN ARINDIRILMAMIŞ İŞSİZLİK VE İSTİHDAM BİLGİLERİ

Mevsim tesirinden arındırılmamış işsizlik oranı bu periyotta bir evvelki yılın birebir çeyreğine nazaran 0,1 puan azalarak yüzde 13,5’e geriledi. İşsiz sayısı bir evvelki yılın birebir çeyreğine nazaran 89 bin kişi artarak 4 milyon 277 bin kişi oldu.

Mevsim tesirlerinden arındırılmamış istihdam, bu yılın birinci çeyreğinde geçen yılın birebir çeyreğine kıyasla 0,3 puan artarak yüzde 43,3’e çıktı. İstihdam edilenlerin sayısı 692 bin kişi arttı ve 27 milyon 391 bin şahsa yükseldi.

İş gücüne katılma oranı ocak-mart periyodunda geçen yılın tıpkı çeyreğine nazaran 0,3 puan artarak yüzde 50 oldu. İş gücüne katılan sayısı 781 bin kişilik artışla 31 milyon 668 bin kişi olarak gerçekleşti.

Toplumsal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki hissesini gösteren kayıt dışı çalışanların oranı kelam konusu devirde geçen yılın birebir çeyreğine nazaran 2 puan azalarak yüzde 28,1’e düştü. Tarım dışı kesimde kayıt dışı çalışanların oranı da bir evvelki yılın birebir çeyreğine nazaran 3,3 puan gerileyerek yüzde 17,1 oldu.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın