Büyük Resim, Üst Akıl, BigData, Blockchain ve Rockefeller Ailesi

Büyük Resim, Üst Akıl, BigData, Blockchain ve Rockefeller Ailesi
Okunuyor Büyük Resim, Üst Akıl, BigData, Blockchain ve Rockefeller Ailesi

Rockefeller ismi, büyük resim, üst akıl tabirlerine bir de yazar unzaptable (@LOmecha)’nın gözünden bakın.

Bu bilgisel, dünyayı yöneten 5 ailenin çalışma prensiplerini Rockefeller ailesi özelinde anlatma hedefindedir. Bilgisel, bütün perdeleri aralama ve büyük resmi gösterme amacındadır.

Niels Bohr ve Werner Heisenberg, bilmeyeniniz yoktur, kuantum teorisinin en önemli isimlerinden. 1920’li yıllarda Rockefeller Vakfı’nın desteklediği International Education Board (IEB) tarafından gayet cömert bir şekilde fonlanmaktadırlar. Einstein da IEB’den destek alır. Hatta D.Rockefeller Einstein’ın talebinin iki katının ödenmesini istemiştir.

Norbert Wiener, yapay zekanın temellerini atan ‘Geri besleme mekanizması’nın teorisyeni, büyük bir matematikçi. 1940’larda Rockefeller Vakfı’ndan çok cömert burslar alır. 1948 yılında ezberleri yıkan ‘Cybernetics’ kitabını yayınlar.

John Von Neumann, büyük matematikçilerin en son temsilcisi olarak bilinir. 1923 yılında henüz 20 yaşında iken Rockefeller Bursuna hak kazanır ve 1926’da ‘Kuantum Mekaniğinin Matematik Temelleri’ isimli kitabını yayınlar. Neumann, 1945 yılında dünyanın ilk bilgisayarı ENIAC’ı ‘programlanabilir’ yaparak bilgisayar teknolojilerinde en büyük dönüm noktalarından birisine sebep olmuştur.

Laurance Rockefeller, 1946 yılında özellikle Silikon Vadisi’ndeki (o zamanki adı Silikon Vadisi değildi) start-up’ları fonlamak için Venrock Venture Capital’i kurar. Venrock Venture Capital, Intel ve Apple firmalarının ilk yatırımcılarındandır (vizyon!). Venrock, Intel ve Apple dışında 440 start-up’a, 2,5 milyar dolarlık yatırım yapar. Yatırımların getirisi binlerce kat olur.

1949 yılında iletişim teknolojileri için en büyük mihenk taşı olan ‘The Mathematical Theory of Communication’ makalesi Claude Shannon tarafından yayınlanır. Makalenin diğer yazarı Warren Weaver’dir. Warren Weaver Rockefeller Vakfı Doğa Bilimleri direktörüdür.

1956 yılında Rockefeller Vakfı çok önemli bir konferansı fonlar; Dartmouth Conference (Vizyon!). 5 haftalık konferansta bilgi teknolojilerinde geleceğin en büyük 4 mimarı hazır bulunmaktadır; John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon, Nathan Rochester.

John McCarthy makine öğrenimine yeni bir isimlendirme yapmak ister ve ‘Artificial Intelligence – Yapay Zeka’ ismini bu konferansta önerir. Günümüzde Dartmouth Konferansının ilk günü, Yapay Zeka çalışmalarının başlangıç günü olarak kabul edilir.

Transistörün icadı, günümüz bilgisayar teknolojilerinin küçülmesi ve hızlanması için bir dönüm noktasıdır. William Shockly diğer iki arkadaşıyla beraber transistörün icadı dolayısıyla Nobel ödülü ile ödüllendirilir. Shockly, Rockefeller ailesi tarafından uzun süre fonlanmıştır.

Seth Lloyd (MIT) son zamanların en büyük Kuantum Bilgisayar araştırmacılarından biri. Seth Lloyd Rockefeller Üniversitesi’nden doktora sahibi.

George Gilder, 1990 yılında yayınladığı ‘Televizyondan Sonra Hayat’ ve ‘Telecosm’ kitaplarıyla, o zamanlardan geleceği en tutarlı tahmin eden ekonomistlerin başında gelir. George Gilder, Nelson Rockefeller’in metin yazarı ve sıkı dostudur.

Rockefeller ailesinin farklı şekillerde desteklediği bu isimler 1900’lü yıllarda dünyanın çehresini değiştiren ve geleceği şekillendiren en önemli isimler. Bunlar gibi desteklenen yüzlerce farklı bilim insanı daha var ve bu isimlerin birçoğu alanlarında çok başarılı işlere imza atarak insanlık tarihini dramatik şekilde değiştirmiş isimler. Sadece Rockefeller üniversitesinden toplamda 25 bilim insanı Nobel ödülü ile ödüllendirildi.

Dünyanın geleceğini birkaç karbon temelli beynin yönettiği düşüncesi olabildiğine absürd. Bu şahısların karanlık mahfillerde haritalar değiştirdiği, virüsler yaydığı, cinayetlere tevessül ettiği iddiaları afaki, temellendirilmemiş ve fakirin çenesini yorucu değerlendirmeler. Bu ailelerin bir araya gelerek, canlı canlı insanların doğrandığı ayinler yaptıklarını ve ayinlerden sonra dünyanın geleceğine oy birliği ile karar verdiklerini anlatan yüzlerce züğürt tesellisi mevcut.

Rockefeller gibi ailelerin başarısı geleceğin dünyasını yaratmaya çalışmaktan çok geleceği şekillendirecek insanları destekleyerek onları çok iyi dinlemeleri ve yatırımlarını bu insanların fikirleriyle paralel yapmalarıdır. Bu aileler çok büyük beyin avcılarıdır. Değişimlere çok kolay adapte olurlar. Geleceği iyi okuyan beyinleri dizlerinin dibinden ayırmazlar. Sanırım yukarıda yeteri kadar delil sunuldu. Rockefeller gibi aileler, mevcut çalışma sistemlerinden ve disiplinlerinden şaşmadıkları sürece elbette geleceğin dünyasını şekillendireceklerdir. Fakat bu şekillendirme yuvarlak masa etrafında şeytani kararlar alarak değil, geleceği okuyan beyinlere yatırım yaparak.

Dünyanın geri kalan insanları ise, bu ailelerin onlarca yıl önceden çizdikleri gelecek resminin günümüzle ne kadar tutarlı olduğunu görecek ve başına gelen büyük belaların müsebbibi olarak geleceği tasarlamış! bu aileleri hedef gösterecektir. Büyük Resim veya Üst Akıl, artık adına ne koymuşsanız, işte budur.

Bu yüzden Rockefeller gibi ailelerin günümüzdeki yatırımlarını alt alta sıralayarak gelecekte olacakların çıkarımını yapmak gayet mümkün; Yapay Zeka, BigData, Blockchain, Kuantum bilgisayarlar, farklı ağ denemeleri.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın