2021 LGS’de dikkatli ve vakit idaresi olanlar başarılı çıkacak

2021 LGS’de dikkatli ve vakit idaresi olanlar başarılı çıkacak
Okunuyor 2021 LGS’de dikkatli ve vakit idaresi olanlar başarılı çıkacak

E1mfXOuiUE6qdhlsIdUCgw

İmtihan sorularının inceleme ve tahlilinin akabinde; “üst seviye düşünme becerileri” ölçümü, 2021 LGS imtihanının omurgası olarak saptandı.

2021 LGS’DE öne çıkanlar

İTÜ ETA Vakfı Tabiat Koleji, Ortaokul Rehberlik Kısım Lideri Gülşen Aksu, genel olarak hem sözel hem sayısal alan sorularının şu başlıklarda sınıflandırdı:

*okuduğunu manaya

*yorumlama

*sonuç çıkarma

*problem çözme

*analiz yapma

*eleştirel düşünme

*bilimsel süreç

Sorular genel olarak bu hünerleri ölçmeye yönelikti. Ayrıyeten, imtihana kendi okulunda girmek, öğrencileri olumlu etkiledi.

Gülşen Aksu şunları söyledi: Eğitim dokümanlarımız ve deneme sınavlarımızın imtihanla örtüştüğünü gördük. Dikkatli ve vakit idaresi olan öğrencilerin muvaffakiyet seviyelerinin daha yüksek olacağını düşünüyoruz.

p9LENHlfj0eDLTSFE8iPrg

TERCİHLER, ÖĞRENCİYİ TANIYAN UZMANLAR İLE YAPILMALI

Gülşen Aksu, imtihan sonrası psikoloji ile ilgili velilere tekliflerde bulundu. Kimi öğrencilerin imtihan sonrası imtihanla ilgili konuşmak istemeyebileceğini, bu türlü bir durumda ısrarcı olunmaması gerektiğini söz etti. Bunun olağan ve süreksiz bir süreç olduğunu belirten Aksu, “sadece imtihanın sonucu değil imtihana hazırlık sürecinde verdikleri emeğin de ehemmiyetini hissettirmek gereklidir. 30 Haziran’da imtihan sonuçları açıklanacak. Tercihlerin, kesinlikle öğrenciyi tanıyan uzmanlarla yapılması daha hakikat olur” dedi.

TÜRKÇE YORUMU: OKUDUĞUNU MANAYA BU YIL DA ÖN PLANDA

DR.ÇİĞDEM MOLLAİBRAHİMOĞLU-ORTAOKUL KOORDİNATÖRÜ-TÜRKÇE KISIM LİDERİ:

2021 LGS Türkçe soruları, Ulusal Eğitim Bakanlığının Türkçe Öğretim Programı’na ve “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına Ait Merkezî Sınav” husus, kazanım ve açıklamalarına uygun oluşturulmuştur.

LGS Türkçe sorularının; beklenen uzunlukta ve yoruma dayalı olduğu, sistemli yayımlanan MEB çalışma fasikülleri ve aylık örnek sorularla benzerlik gösterdiği görülmektedir. Okuma hünerini ölçen soruların yükte olduğu imtihanda ölçülen kazanımlar şunlardır: grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlama; bağlamdan yararlanarak bilmediği söz ve söz kümelerinin manasını varsayım etme; tabir, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirleme; geçiş ve ilişki tabirlerinin metnin manasına olan katkısını kıymetlendirme; metnin konusunu, ana fikrini/ ana hissini, yardımcı fikirlerini belirleme; metnin içeriğini yorumlama; okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunma; metinde kıymetli noktaların vurgulanış biçimlerini ve metindeki süreç basamaklarını kavrama.

Sorularda temelde çıkarım yapma, metin yorumlama ve muhakeme gücünü kullanabilme ölçülmüştür. Nizamlı kitap okuyan, soruları dikkatli yorumlayan, soru çözme konusunda idmanlı olan öğrencilerin; imtihanda başarıyı yakalayacağını söyleyebiliriz.

W0DlHJonvEOGLtyW52W vg

MATEMATİK YORUMU: BELİRLEYİCİ BRANŞ MATEMATİK OLDU

BERİVAN DÜLĞER – MATEMATİK KISIM LİDERİ

2021 LGS matematik sorularını incelediğimizde soruların Ulusal Eğitim Bakanlığı 8. sınıf müfredatına bağlı kalınarak hazırlandığı fakat son iki mevzu olan Dönüşüm Geometrisi ve Geometrik Cisimler’den hiç soru sorulmadığı görülmektedir.

Beklendiği üzere matematik sorularının tamamı; öncelikle kazanım bilgisi, sonrasında üst seviye düşünme, yanlışsız yorumlama ve dikkat marifeti gerektiren sorulardan oluşmaktadır.

İmtihan dikkatli okunduğu taktirde süratli yorumlanabilen, günlük hayatla ilişkilendirilmiş sorulardan oluşmuştur.

Tekrar farklı hususlara ilişkin kazanımların bir ortada kullanıldığı bağlamsal sorulardan oluşmuştur. Sorular görsel manada zengindir ve sorun çözme yeteneğini ölçmektedir.

İmtihanda tüm sorular okuduğunu anlamaya, yorum yapmaya, bilgiyi kullanarak tahlil üretmeye dayalıdır. Bu tarafıyla seçici ve ayırt edici bir imtihan olmuştur.

FEN BİLİMLERİ YORUMU: GEÇEN YILA NAZARAN DAHA AYIRT EDİCİYDİ

FATİH TÜFEKÇİ – FEN BİLİMLERİ KISIM LİDERİ

Fen bilimleri imtihan soruları; Ulusal Eğitim Bakanlığının açıklamasında yer aldığı üzere birinci ve ikinci periyot mevzularından oluşmuştur. Birinci devrin tüm ünitelerinden soru sorulmuş, ikinci periyottan yalnızca Elektrik Yükleri ve Elektrik Gücü ünitesinden soru sorulmamıştır. Soruların ünitelere nazaran dağılımı; “Mevsimler ve İklim” 2 soru, “DNA ve Genetik Kod” 5 soru, “Basınç” 2 soru, “Madde ve Endüstri” 5 soru, “Basit Makineler” 2 soru, “Enerji Dönüşümleri ve Etraf Bilimi” 4 soru formundadır. Sorular MEB müfredatına ve kazanımlarına uygundur. İmtihan sorularının bilgi hâkimiyeti ve yorum hünerini ölçmeye yönelik olduğu görülmektedir. Soruların kısa olduğunu lakin evvelki yıla nazaran ayırt edici soruların daha fazla olduğunu söyleyebiliriz.

blank

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: GÖRSEL İÇERİKLERE YER VERİLDİ

ÇİĞDEM KARAKAŞ-SOSYAL BİLGİLER KISIM LİDERİ

2021 LGS soruları Ulusal Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan öğretim programına uygun ve zorluk düzeyi bakımından orta seviyede hazırlanmıştır. “Bir Kahraman Doğuyor” ünitesinden 1 soru, “Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar” ünitesinden 2 soru, “Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm” ünitesinden 2 soru, “Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye” ünitesinden 3 soru, “Demokratikleşme Çabaları” ünitesinden 1 soru, “Atatürk Devri Türk Dış Politikası” ünitesinden 1 soru çıktığı; en çok sorunun geçen yıllarda olduğu üzere “Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye” ünitesinden sorulduğu görülmektedir. Son ünitemiz olan “Atatürk’ün Mevti ve Sonrası” ünitesinden ise soru gelmemiştir. İmtihan sorularının, MEB tarafından yıl içinde yayımlanan örnek sorular ve çalışma fasikülü sorularına benzeri olduğu görülmektedir. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi soruları genel prestijiyle harita okuma mahareti kazanmış, okuduğunu anlayan, öğrendiği bilgileri yorumlayabilen, bilgiden hareketle sonuca ulaşabilen ve kazanımlar ortası ilgi kurarak bilgileri transfer edebilen, dersimiz ile ilgili kavramlara hâkim olan tüm öğrencilerin yapabileceği biçimde hazırlanmıştır. Evvelki yıllarda yapılan LGS soruları ile karşılaştırıldığında görsel içeriklere (harita okuma, diyagram, tablo) yer verildiği görülmektedir. Ünite kazanımlarına hâkim, sistemli husus tekrarı yaparak soru çözen öğrencilerimiz imtihan sürecini muvaffakiyetle tamamlamıştır.

İNGİLİZCE YORUMU: İNGİLİZCE SORULARI KOLAYDI!

TUBA MUMCU – İNGİLİZCE KISIM LİDERİ

2020 – 2021 eğitim ve öğretim yılı İmtihanla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına Ait Merkezi İmtihanda İngilizce soruları MEB müfredat ve kazanımlarına uygundur.

Soruların yayımlanan örnek sorulara nazaran daha kısa ve anlaşılır ancak dikkat gerektiren sorular olduğu görülmüştür.

Öğrencilerin okuduklarından mana çıkarmaları, verilen görsele bakarak çıkarım yapmaları ve alaka kurabilme maharetlerini kullanabilmelerini gerektiren soru çeşitleri imtihanda karşımıza çıkmıştır. Tıpkı vakitte söz bilgisinin de bu bağlamda ön plana çıktığı görülmüştür. Okuma manaya mahareti yüksek, temel kazanımları edinmiş öğrenciler öğrendikleri bilgiyi gerçek biçimde kullanarak bu soruları rahatlıkla çözebilmişlerdir.

Genel manada amaç kazanımların İngilizce lisan bilgisi yapısına uygun formda ölçüldüğü görülmüştür. İngilizce testinde çeldiricisi yüksek soru bulunmamaktadır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ YORUMU: GEÇEN YILA NAZARAN DAHA KOLAYDI

ABDULLAH ALBAYRAK – DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KISIM LİDERİ

2021 LGS imtihanında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşına ilişkin soruların ölçme kıymetlendirme kriterlerine uygun olarak hazırlandığı görülmektedir. Öğrencilerimiz imtihanda geçen seneye nazaran daha kolay sorularla karşılaştılar. İmtihanda çabucak her üniteden sorunun yer aldığı ve ders içi kazanımların istikrarlı bir formda sorulara dağıtıldığı görülmektedir. Soruların zorluk derecesinin, MEB tarafından yıl boyunca yayımlanmış örnek sorulara daha düşük olduğu görülmektedir. Sorular bilgi içerikli olmakla birlikte düşünsel marifetlere dayalıdır. Sorularda verilen ayet, hadis ve örnek olaylar ile bahisler ortasındaki alaka ön plandadır. Muhtaçlık sahibi ailelere dağıtılan erzak kolisi yardımının toplumsal medyada paylaşılmasının yanlışlığının vurgulandığı soru, bunun somut örneğidir. Buna emsal sorularla öğrencilerin dersin maksadına uygun çıkarımlar yapması hedeflenmiştir.

2021 LGS imtihanında din olgusu ile dinî ve ahlaki bedellerin tanımsal olarak öğrencinin zihnine yerleştirilmesi değil, tüm bu paha ve olguların öğrencide farkındalık uyandırarak ona kazandırılmasının hedeflendiği görülmektedir. Tüm öğrencilerimize geçmiş olsun diyor, hoş sonuçlar almasını temenni ediyoruz.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler biricerik.com takipciodasi.com Dostca.net deneme bonusu Mevsim.org sohbet Sohbet zbahis zbahis zbahis zbahis zbahis