2021 LGS puan hesaplama nasıl yapılır?

2021 LGS puan hesaplama nasıl yapılır?
Okunuyor 2021 LGS puan hesaplama nasıl yapılır?

blank

30 Haziran’da açıklanması beklenen LGS imtihan sonuçları hakkında fikir sahibi olmak isteyen öğrenciler, LGS puan hesaplamasının nasıl yapıldığını merak ediyor.

LGS PUAN HESAPLAMA

Merkezî İmtihana katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki süreç basamaklarına nazaran tek puan tipinde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal kısımlara ilişkin alanların her bir alt testi için yanlışsız ve yanlış yanıt sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ilişkin ham puanı, ilgili teste ilişkin yanlışsız yanıt sayısından yanlış yanıt sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına kısmı ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve imtihana giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ilişkin standart puanı (SP), o teste ilişkin ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme süreci sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin yüklü standart puanları bulunur.

f. Yabancı Lisan ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Lisan ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi yüklü standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki öbür testlerin yüklü standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek yüklü standart puan toplamına kısmının, o testlerden alınabilecek en yüksek yüklü standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin yüklü standart puanları toplanarak, Toplam Yüklü Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Karşılık anahtarında yanılgı olması ve bu konunun Merkez İmtihan Heyeti kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların hakikat seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

h. Kıymetlendirme sırasında yanılgılı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Ulusal Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun Kararında Kararname ile Birtakım Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’uncu unsuruyla, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7’nci hususunun ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular kıymetlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan bedelinin yine saptanması suretiyle puanlama yapılır.” kararı yeterince kıymetlendirme yapılacaktır.

ı. Oturumlardan rastgele birine katılmayan ya da rastgele bir oturumda imtihanı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

LGS HAM PUANI NASIL HESAPLANIR

blank

TOPLAM TARTI STANDART PUAN (TASP) HESAPLAMASI

wD1xvv0ZSEquG Hh63wqVg

Yüklü Standart Puan Hesaplanırken Kullanılacak Yük Katsayıları

Türkçe: 4

Matematik: 4

Fen Bilimleri: 4

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 1

Yabancı Lisan: 1

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın