2021 LGS ne vakit yapılacak?

2021 LGS ne vakit yapılacak?
Okunuyor 2021 LGS ne vakit yapılacak?

blank

Liseye geçmeye hazırlanan öğrenciler Liseye Geçiş İmtihanı‘nın (LGS) ne vakit olacağını araştırıyor. 2021 LGS, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleşecek.

İMTİHAN GİRİŞ YERİ VE EVRAKI

Ulusal Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2021 LGS kılavuzuna nazaran;

– Öğrencinin imtihan giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı imtihan önlem hizmeti üzere bilgiler 27 Mayıs 2021 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir.

– Fotoğraflı imtihan giriş evrakı 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin imtihana gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

– İmtihan giriş evrakında öğrencinin kimlik bilgileri ile imtihana gireceği imtihan merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, imtihan giriş dokümanında yer alan imtihan bölgesinde, binada, salonda ve sırada imtihana girecektir.

– Zorlayıcı sebepten (nakil, mecburî ikamet değişikliği, mevsimlik personel, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) öbür vilayetlerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve evraklar ile imtihana girmek istedikleri il/ilçe ulusal eğitim müdürlüklerine 31 Mayıs 2021 tarihine kadar müracaat yapacaklardır. Dilekçeler imtihan öncesinde oluşturulacak Bölge İmtihan Yürütme Komiteleri tarafından kıymetlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin imtihana katılmaları sağlanacaktır.

– Doğal afet, karantina, yangın ve gibisi inanılmaz durumlarda Bölge İmtihan Yürütme Kurulunun teklifi üzerine ÖDSGM’nin uygun görüşü ile öğrencinin imtihan yeri değiştirilebilecektir.

– Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler imtihan giriş evraklarını 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik yahut Başkonsolosluklarından alacak ve onaylatacaklardır.

– Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin imtihan giriş evrakında, kimlik bilgilerinin yanında imtihanda alacağı imtihan önlem hizmeti yer alacaktır.

İMTİHANIN UYGULANMASI

– Merkezî İmtihan, 06 Haziran 2021 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm imtihan merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.

– Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

– Ek mühlet verilen özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerde;

– Yabancı Lisan alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam mühleti 80 dakika,

– Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam müddeti 80 dakika,

– Yabancı Lisan ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam müddeti 65 dakika olarak uygulanacaktır.

– Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam mühleti 60 dakika olarak uygulanacaktır.

LGS SONUÇLARI NE VAKİT AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde öğrencilerin erişimnine açılacak.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın